XIX əsrin sonlarında İrəvanda Bakıdan daha çox məscid olub.

Rusiya Dövlət Kitabxanasında saxlanılan “Кавказский календарь” (Qafqaz təqvimi) kitabındakı qeydlər bunu bir daha təsdiqləyir.

1987-ci ildə nəşr olunan kitabın 392-ci səhifəsində qeyd edilib ki, həmin dövrdə İrəvanda 269, Bakıda isə 226 məscid olub.

Bu isə ermənilərin İrəvan şəhərinə sonradan yerləşmələrinin daha bir sübutudur.