ƏLAQƏ

Ünvan:

Az 0700 Astara şəhəri

Azərbaycan küçəsi 15.

Tel.: 225-39-14

Qəzetimizin indeksi 66927

Redaksiyamızın

hesab nömrəsi:

AZ48AİİB33010019447600242176

Kapital Bankın Astara filialı

VÖEN 3700063811

Lisenziya N: 022563