Fauna aləmində elə balinalar vardır ki, onlar ekssentrikliyi ilə digərlərindən kəskin fərqlənirlər. Bu balinaların çəkisi 40 ton civarında olur. Maraqlısı odur ki, bu qədər ağır çəki onların elastik bir akrobat kimi hərəkət, yaxud rəqs etmələrinə əngəl olmur.

Balinalardan birinin cazibədar və zövqoxşayan görüntülərini təqdim edir.

Bu görüntülər Hind okeanı sularında lentə alınıb. Çox az insan tərəfindən müşahidə edilən və lentə alınan bu hadisə bir dalğıc tərəfindən çəkilib.

 

Publika.az