Bundan sonra adı dillər əzbəri olan Azərbaycan çayının əvvəlki şöhrətinin qaytarılmasında LDU-nun da öz payı olacaq!
Astarainfo.az LDU-nun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Lənkəran Dövlət Universitetində  (LDU)  bu ali  təhsil  ocağının 25 illik tarixi ərzində ilk dəfə olaraq  aqrar yönümlü ixtisaslarda  tədrisin əyaniliyinə nail olmaq və tələbələrdə praktik vərdişləri formalaşdırmaq,elmlə təcrübəni uzlaşdırmaq məqsədi ilə yaşıl çay əkini keçirilir.
Bu gün  universitetin yardımçı təsərrüfatında 50 sot sahədə   yeni salınan yaşıl çay plantasiyasında  12 min ədəd çay şitili əkilib.Rayonun çayçılıq təsərrüfatlarına bir il öncə sifariş edilmiş, rayonlaşdırılmış yeni  məhsuldar çay sortlarının əkinində tələbələr də fəal  iştirak edib.Əkin zamanı çay bitkisinin əkin texnologiyası  bitkiyə aqrotexniki qulluq,becərmə və suvarmanın təşkili formaları tələbələrə təcrübi şəkildə izah edilib.
Qeyd edək ki,universitetdə bu il  ilkin olaraq 1 hektara yaxın sahədə yaşıl çay plantasiyasının salınması planlaşdırılıb. Böyük ixrac potensialı olan ,dünya  və daxili bazarda qiyməti  və istehlak tələbatı durmadan artan çayçılığın  inkişafı gələcəkdə LDU-ya həm də qazanc,gəlir  vəd edir.Belə ki,hazırda 1kq yaşıl çay yarpağının satış qiyməti 1 manat ,quru çayın kiloqramı isə 20-150 manat civarındadır.Xatırladaq ki,çay bitkisi əkildikdən -7-8 il sonra tam məhsula düşür.Eyni zamanda,LDU-da 5 hektar sahədə sitrus bağlarının salınması və digər əkinlərin keçirilməsi də nəzərdə tutulub.

Esmira İsmayılova

 Astarainfo.az