​​Rayon icra hakimiyyətinin başçısı Qəzənfər Ağayevinəhali ilə növbəti səyyar qəbul-görüşü Şahağac kəndindəolmuşdur. Görüşdə rayonun inzibati orqanlarının, idarə müəssisələrin rəhbərləri iştirak etmişlər.

Səyyar qəbulu giriş sözü ilə açan icra başçısı bildiribki, Şahağac kəndində keçirilən görüşlər həmişə səmərəliolub. Qaldırılan problemlərin həlli ilə əlaqədar görüləntədbirlərin nəticəsidir ki, hazırda narahatlıq doğuran ciddiməsələlər yoxdur. Kəndin elektrik xətt təsərrüfatı SİP kabelləşmə aparılmaqla yenidən qurulmuş, hər ikiməktəbə gedən kənd ara yolları asfaltlaşdırılmış, qazlaşma tam başa çatmışdır. Bu görüş ölkə Prezidentimöhtərəm cənab İlham Əliyevin dövlət qurumlarırəhbərlərinin yerlərdə əhali ilə görüşlərinin keçirilməsi iləbağlı tapşırığına uyğun olaraq keçirilirMəqsəd bilavasitəsakinlərlə ünsiyyət yaradıb onları narahat edən problemlərihəll etməkdir.

Görüş iştirakçıları ölkəmizin yüksək inkişafı, əhalininyaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması son illər rayondagörülən quruculuq-abadlıq işlərinə görə ölkə Prezidentimöhtərəm cənab İlham Əliyevə minnətdarlıq etmiş, bütünbunların güzəranlarına müsbət təsirindən razılıqladanışmışlar. Səyyar qəbullarda sakinlər tərəfindənqaldırılan məsələlərin həllinə diqqətlə yanaşdığına görərayon rəhbərliyindən razılıqlarını bildirərək kəndə içməli suxəttinin çəkilməsinə, 2 saylı tam orta məktəbin dam örtüyünün təmirinə, kənddə bankomatınqoyulmasınaelektrik transformatorunda gərginliyininartırılmasına, şəhid ailəsi üçün fərdi yaşayış evinintikintisinə ara yolların təmirinə köməklik göstərilməsinixahiş etmişlər.

İcra başçısı iştirakçıların arzu təkliflərini dinləyərəkŞahağac kəndində əsas problemlərin həllini tapdığınıbildirmiş, söylənən məsələlərin həlli ilə əlaqədar aidiyyətiüzrə tapşırıqlar vermişdir. Vaxt tələb edən digər məsələlərbarədə tədbirlər görüləcəyini diqqətə çatdırmışdır. Qeydetmişdir ki, şəhid ailələri daim dövlətin diqqət qayğısı iləəhatə olunur. Digər şəhid ailələri kimi  siz tezliklənövbəlilik əsasında fərdi yaşayışı evi ilə təminediləcəksiniz.

İcra başçısı cənab Prezident İlham Əliyevin xalqımızın rahat firavan həyatının, ölkəmizin davamlı sabit inkişafının təmin olunması üçün yüksəkfəaliyyətindən danışaraq, həyata keçirdiyi məqsədyönlütədbirlərin müstəqil dövlətimizi daha uğurlu gələcəyəqovuşduracağını əminliklə söyləmişdir. Ölkəmizinbeynəlxalq aləmdə qazandığı nüfuzdan, dünya ölkələri iləyüksək əməkdaşlıq əlaqələrindən danışaraq bunların ulu öndər Heydər Əliyev siyasətinin uğurlu davamçısı ölkəprezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyevin yorulmazfəaliyyətinin nəticəsi olduğunu bir daha bildirmişdir.

Qeyd etmişdir ki, Müzəffər Ali Baş Komandanınrəhbərliyi, yenilməz ordumuzun gücü ilə uzun illər işğalaltında olan torpaqlarımız 44 gün ərzində azad edildi. Bununla erməni terrorunun qurbanı olan bütün günahsızinsanların, şəhidlərimizin qisası alındı. İşğalda saxladığıillərdə erməni vandalları o torpaqları vəhşicəsinə talamış, hər tərəfini minalamışlar. Hazırda həmin torpaqlarminalardan təmizlənərək sürətli quruculuq bərpa işləriaparılır. Dövlətimizin iqtisadi gücü imkan verir ki, dağıdılmış şəhər kəndlər tezliklə bərpa olunsun. Bununüçün bütün qüvvələr səfərbər olunub. İnfrastrukturun ənmüasir şəkildə yenidən qurulmasından ötrü dövlətorqanları, yerli xarici şirkətlərin nümayəndələrilayihələrin icrası ilə əlaqədar birgə fəaliyyət göstərirlər. İnanırıq ki, doğma yurdlarına qayıdan soydaşlarımızbutorpaqların əsl sahibləri güclü dövlətimizin himayəsialtında doğma məkanlarında əbədi yaşayacaqlar. Biz həmişə olduğu kimi yüksək birlik nümayiş etdirməli, qalibPrezidentimizin ətrafında sıx birləşərək xalqımızınfiravanlığı, müstəqil dövlətimizdə əmin-amanlığın, sabitliyin qorunması naminə əlimizdən gələni etməliyik.