MAGİYA ictimai birliyi tərəfindən “COVİD-19 xəstəliyi ilə mübarizə zəmnindəgənclər gənclər vasitəsilə əhali arasında sağlam həyattərzinin təbliğiadlı layihə çərçivəsində Astara rayon Gənclər İdman İdarəsinin dəstəyi ilə Astara şəhərindəictimai aksiya keçirilmişdir. COVİD-19 pandemiyası iləmübarizədə əhali arasında sağlam həyat tərzinin təbliğiniözündə ehtiva edən layihə çərçivəsində Astara rayonunda3 nəfər 18-29 yaşarası könüllü gənc müəyyən edilmiş, onlar üçün pandemiya dövründə davranış qaydalarına dairtəlimat hazırlanmış, aidiyyəti sahədə bukletlər daxilolmaqla, həmin könüllülər zəruri gigiyenik vasitələr(dezinfeksiyaedici spirt) tibbi ləvazimatlarla (maska) təmin olunmuşdur. Təlimatlandırılmış zərurimateriallarla təchiz edilmiş gənclər tərəfindən Astararayonundakı ictimai yerlərdə sakinlərə 650 ədəd buklet, 100 ədəd tibbi maska 25 ədəd dezinfeksiyaedici spirtpaylanılmaqla, əhali arasında geniş maarifləndirmə məlumatlandırma işləri aparılmışdır. Sonda layihədəkönüllü fəaliyyət göstərən 3 nəfər gənc ictimai birliktərəfindən müvafiq sertifikatlarla təltif olunmuşdur.

       Qeyd edək ki, layihə Azərbaycan RespublikasınınGənclər İdman Nazirliyinin 5826,40 (beş min səkkiz yüziyirmi altı manat qırx qəpik) manatlıq maliyyə dəstəyi iləicra olunur. Layihənin məqsədi COVİD-19 xəstəliyi iləmübarizə zəmnində gəncləri gənclər vasitəsiləictimaiyyəti məlumatlandırmaq, onları zəruri gigiyenikvasitələr tibbi ləvazimatlarla, habelə maarifləndiricimateriallarla təmin etmək ictimai yerlərdə sağlam həyattərzini geniş şəkildə təbliğ etməkdən ibarətdir. Layihəninmüddəti 3 ay olmaqla, 12 sentyabr – 12 dekabr 2022-ci iltarixlərini əhatə edir.