Rayon Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən aldığımız məlumata əsasən təsərrüfatlarda çoxillik-yonca, tərəvəz və soğan əkinlərinin aparılması üçün ümumilikdə 2500.0 ha yaxın şum işləri görülmüşdür.

Rayon üzrə 929.5 hektar sahədə kartof, 371.0 hektar sahədə soğan, 144.8 hektar sahədə sarımsaq, 3.8 hektar yazlıq buğda, 40.0 hektar avokado, 6.5 hektar patisifora, 9.2 hektar kivi, 120.5 hektar yonca, 565.0 hektar tərəvəz, 1.0 hektar sahədə vələmir, bostan bitkiləri 378 ha, pomidor 451.5 ha, xiyar 343.5 ha, 30.7 ha kələm, qarğıdalı 184 ha olmaqla əkinlər aparılmışdır.

Taxıl biçini başa çatmışdır. Ümumilikdə 140.0 hektar taxıl sahəsi biçilmişdir. Ondan 19.7 ha arpa, 120.3 ha buğda təşkil edir. Orta məhsuldarlıq buğdada 28.8, arpada 19.3 sentiner təşkil edir.

“Astara”