Şövkət Məmmədovanın 120 illik yubileyi keçiriləcək