Respublikanın xalq artisti , Dövlət  mükafatı  laureatı, istiqlal  ordenli  professor  Tofiq Quliyev  milli musiqi  mədəniyyəti  tarixinə  estrada musiqisinin  banisi kimi  daxil  olmuşdur.  Tofiq  Quliyevin  mahnıları  kino musiqisi, operettaları, estrada pyesleri  musiqi  xəzinəmizin  inciləri hesab edilir.

Tofiq Ələkbər oğlu Quliyev 1917-ci il noyabrın 7-də Bakıda anadan olmuşdur. Onun  musiqi  istedadı erkən yaşlarından özünü büruzə vermişdir.İlk musiqi təhsilini Azərbaycan Dövlət  Konservatoriyası  nəzdindəki  fəhlə  fakültəsində  almışdır. Sonra o, konservatoriyanın  bəstəkarlıq  fakültəsinə  daxil  olmuş  və üçüncü kursdan Üzeyir Hacıbəylinin məsləhəti ilə Moskova Dövlət Konservatoriyasında təhsilini  davam  etdirmişdir. Tofiq  Quliyev  Moskovada iki  ixtisas –bəstəkarlıq və dirijorluq sənəti üzrə  təhsil  almışdır.Təhsil   illərində  bir müddət  Ümumittifaq  radiosunda estrada-caz  orkestrində  pianoçu  kimi çalmışdır.Bu təcrübə  onun estrada  musiqi  sahəsində yaradıcılığına  mühüm  təsir  göstərmişdir. Azərbaycanda estrada  musiqi janrlarının  ilk  nümunələrinin yaranması və bu janrların inkişafı  məhz  Tofiq  Quliyevin  adı  ilə bağlıdır. O, 1939-cu ildə  Nyazi  ilə  birlikdə  Azərbaycan  Dövlət  estrada orkestrini  təşkil etmiş və  kollektivin  ilk  bədii  rəhbəri  olmuşdur.Bəstəkar 30-cu illərdə kütləvi mahnıların, habelə  estrada mahnıların  çiçəklənmə  dövründə yaradıcılığa başlamışdır.
Tofiq  Quliyevin  yaradıcılığının  əsasını  mahnı janrı  təşkil edir. “Azərbaycan”, “Bakı haqqında mahnı”,  “Zibeydə”, “Sənədə qalmaz”, “Üzüyümün qaşı”, “Lirik mahnı”, “Axşam  mahnısı”və başqa onlarla mahnısı xalqımızın  dilində  əzbər  olmuşdur.Hazırda  da  müxtəlif  nəsil  müğənnilərimizin  repertuarını bəzəyir.  Bəstəkar   milli  kino  musiqisinin  ilk  yaradıcısılarındandır.  O, 30-a yaxın  filmə  musiqi  yazmışdır. Onun “Səbuhi”, “Görüş”, “Bəxtiyar”, “Onu  bağışlamaq  olarmı”, “Ögəy  ana”, “ Möcüzələr  adası”, “Qayınana”  və s. Kinofilmlərə  bəstələdiyi  mahnılar  bəstəkar  böyük  populyarlıq  gətirmişdir.
Bəstəkarın  kamera  instrumental  əsərləri – o cümlədən  f-no preludləri, f-no skripka üçün  sonatası, f-no variasiyaları,  Qaytağı pyesi , romanslar ifaçılarımızın  repertuarında  özünə layiq  yer  tutur. Onun nəvəsinə  həsr  etdiyi  f-no üçün “Cəmilənin  albomu”  uşaq pyesləri  məcmuəsindən hal-hazırda  uşaq musiqi  məktəblərinin  repertuarında geniş  istifadə edilir.
Azərbaycan musiqi folkloru  nümunələrinin  toplanıb  nota  yazılması sahəsində  fəaliyyəti də diqqətəlayiqdir. O, Rast,  Seygah-Zabul muğamlarını  nota salmış və 1935-ci ildə Bakıda bu inciləri nəşr etdirilmişdir. Tofiq Quliyev fəal  ictimai musiqi xadimi idi.  O, müxtəlif  illərdə   Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının bədii  rəhbəri, direktoru  olmuş, 30-cu ildən  artıq bir dövrdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, 1-ci katibi,  1990-cı ildən ömrünün sonunadək  Bəstəkarlar İttifaqınıın  sədri kimi musiqi  mədəniyyətimizin inkişafı naminə çalışmışdır.
Astarainfo.az xəbə verir ki,   Astara  Musiqi Məktəbində  möhtərəm  prezidentimiz cənab İlham Əliyevin  sərəncamı  ilə 2017-ci  il Tofiq  Quliyevin anadan  olmasının  100 illiyinə  həsr  olunmuş  yubiley  tədbiri  keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Musiqi Məktəbinin direktoru Çingiz Eyvazov çıxış edərək bildirmişdir ki, Tofiq Quliyev  həqiqətən  əvəzolunmaz sənətkardır. Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev Tofiq Quliyevə  çox yüksək  qiymət  vermiş, onu musiqimizin  canlı  klassiki  adlandırmışdır. Əgər Azərbaycan  bəstəkarlarının yaradıcılığını  böyük  bir çiçək çələnginə  bənzətmiş olsaq, mən deyərdim onların içərisində Tofiq Quliyevin yaradıcılığı ən ətirli, ən gözəl çiçəklərdən biridir.
Tədbirdə rayon icra hakimiyyəti aparatının ictimayi-siyasi və humanitar məsələlər  şöbəsinin  məsləhətçisi Mirzə Bayramov, “Astara”qəzetinin baş redaktoru Fəridə Söhrabqızı, Lənkəran Regional Mədəniyyət  və Turizm  İdarəsinin baş məsləhətçisi, Astara rayonu üzrə nümayəndəsi  Şadoğlan Bayramov  və başqaları çıxış  edərək  bildirmişlər ki, Tofiq Quliyevin mahnıları, kino və teatr musiqisi, kamera-instrumental  əsərləri   müxtəlif  nəsillərdən olan  ifaçıların  repertuarında, radio dalğalarında, mavi  ekranda yaşayır, xalqımıza bədii-estetik zövq aşılayır.  Azərbaycan xalqı Tofiq Quliyevin əsərlərini, onun mahnılarını  həmişə sevə-sevə  dinləyəcək  və  oxuyacaqlar.
Daha sonra  Musiqi Məktəbinin  auditorium zalında təntənəli mərasim başlayıb. Konsert proqramında bəstəkarın müəllifi olduğu mahnılar, kinofimlərə yazdığı instrumental musiqilər, caz musiqiləri, simfonik orkestr üçün əsərləri ifa olunub. Yubiley gecəsində Tofiq Quliyevin məşhur, dillər əzbəri olan mahnıları ilə yanaşı, uzun müddətdir səslənməyən kompozisiyaları da təqdim edilib.

Astarainfo.az