2023-cü ildə əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 2022-ci illə müqayisədə real ifadədə 12,0 faiz artaraq 38445,0 min manat olmuşdur. Hüquqi şəxslər tərəfindən əhaliyə 9888,9 min manatlıq xidmət göstərilmişdir ki, bu da xidmətlərin ümumi dəyərinin 25,7 faizini təşkil etmişdir.

2023-cüildəhərbirrayonsakiniortahesabla345,6manatlıq və ya 2022-ci illə müqayisədə nominal ifadədə 58,1manatçoxmüxtəlifödənişlixidmətlərdənistifadəetmişdir.

Şövqiyyə  Məmmədova,

Astara Statistika İdarəsinin rəis müavini